MENU

Apa itu cukai taksiran harta?
* Cukai taksiran harta ialah cukai yang dikenakan ke atas semua pegangan/harta di dalam kawasan pentadbiran Majlis berdasarkan kepada Nilai Tahunan dan Kadar Tahunan sebagaimana diperuntukkan di Bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Bilakah tempoh bayaran bagi bil-bil cukai kadaran?
* Setengah tahun pertama (1 hb Januari hingga 28 hb Februari)
* Setengan tahun kedua (1 hb Julai hingga 31 hb Ogos. Tarikh akhir bayaran pada 30 hb Ogos setiap tahun)

Bolehkah pemilik membuat bantahan?
* Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian dihantar kepada pemilik dalam masa 30 hari sebelum tarikh penguatkuasaan Cukai Taksiran Harta baru dikenakan. Pemilik yang tidak berpuas hati boleh mengemukakan bantahan secara bertulis tidak lewat dari 10 hari sebelum tarikh penguatkuasaan cukai. Bantahan yang dikemukakan akan didengar dan diputuskan oleh Jawatankuasa Bantahan Cukai Taksiran MBMB sama ada pemilik hadir atau tidak. Sekiranya pemilik tidak bersetuju ddengan keputusan Jawatankuasa tersebut, pemilik boleh mengemukakan rayuan mengikut prosedur undang-undang yang dinyatakan dalam Akta 171.

Contoh Kiraan
* Jika sesuatu pegangan mempunyai : Nilai Tahunan : RM 2,000.00 Kadar Tahunan : 9.5% Maka cukai harta pegangan tersebut adalah seperti berikut : RM 2,000.00 x 9.5/100 = 190.00 Setahun.

Bagaimana cukai taksiran dibuat?
* Cukai taksiran dikenakan berdasarkan kepada Nilai Tahunan dan Kadar Tahunan. Nilai Tahunan Semasa diambil kira berdasarkan kepada nilai sewa semasa penyediaan Senarai Nilaian yang dikuatkuasakan. Kadar Tahunan Semasa yang diwartakan dikenakan mengikut jenis harta, luas binaan, dan kedudukan harta.

Jika maklumat ini tidak mencukupi, sila hubungi :-

Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan
Mohd Derus bin Hj. Che Mat
mderus@mbmb.gov.my
Pengarah Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

Jabatan Pengurusan Korporat dan Komuniti
Ab. Razak bin Ali​
arazak@mbmb.gov.my
Pengarah Jabatan Pengurusan Korporat dan Komuniti, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Sr. Hj. Nasir bin Bakri
nasir.bakri@mbmb.gov.my
Pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 28 September 2021 - 1:56pm