MENU

Akta-akta memberi kuasa kepada MBMB untuk menggubal dan melaksanakan undang-undang Kecil di dalam kawasan pentadbiran seluas 277 km persegi.

Akta-akta yang digunapakai oleh MBMB:

Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) 1976
  Akta ini menggariskan bentuk, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab kerajaan tempatan secara menyeluruh.Tanggungjawab dalam hal ehwal perancangan bandar dan desa.
Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133)
  Akta ini pula menjelaskan beberapa peranan kerajaan tempatan berkaitan perparitan, penyenggaraan jalan bandaran dan juga bangunan-bangunan awam. Di samping tiga akta yang dinyatakan ini, beberapa undang-undang lain termasuk undang-undang kecil telah digubal dan dikuatkuasa bagi membantu melicinkan perjalanan kerajaan tempatan.
Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
  Akta ini digubal bagi mengatasi kelemahan perancangan guna tanah di kawasan tempatan. Akta 172 ini meletakkan tanggungjawab utama sebagai perancang fizikal di peringkat tempatan kepada kerajaan tempatan.
Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
  Akta untuk membuat peruntukan bagi memusnahkan dan mengawal serangga pembawa penyakit dan pemeriksaan dan rawatan perubatan orang yang menghidapi penyakit yang dibawa oleh serangga dan bagi perkara yang berkaitan dengannya
Akta Makanan 1983 (Akta 281)
  Undang-undang untuk melindungi masyarakat terhadap perkara yang merbahayakan kesihatan dan penipuan dalampersiapan, penjualan dan penggunaan makanan, dan untuk hal-hal sampingan yang berkaitan.
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
  Suatu Akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya; bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor; bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pengangkutan; bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor; dan bagi membuat peruntukan mengenai maksud yang berkaitan.
Akta Kawalan Sewa 1966 (Akta 363)
Akta Distres 1951(Akta 255)
Peraturan-peraturan Makanan 1985
Kemaskini Terakhir: Selasa, 28 September 2021 - 1:56pm