MENU

 

 

1824  -  Perbandaran Bandar dan Kubu Melaka ditubuhkan oleh Syarikat India Timur untuk tujuan perancangan bandar, ketenteraman awam dan pengumpulan kadar penilaian

1848  -  Di bawah Akta IV India Timur, peruntukan untuk pembentukan Jawatankuasa Perbandaran untuk Penilaian Bersatu (termasuk Pulau Pinang dan Singapura)

1856  -  Di Bawah Akta XXVII, Suruhanjaya Perbandaran dibentuk menjadi syarikat dengan perwarisan yang berterusan.

1888  -  Sempadan Pentadbiran  yang digambarkan sebagai bandar pada masa kini adalah 4.2 batu persegi.

1 -  Ordinan Pemilihan Pihak Berkuasa Tempatan berkuatkuasa dan memperuntukkan pilihan raya separa di Majlis Perbandaran Melaka.

1-  Akta 171 Kerajaan Tempatan membatalkan Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan di mana semua Ahli Majlis Perbandaran dilantik oleh Kerajaan Negeri.

1977  -  Sempadan Pentadbiran Bandar dan Kubu Melaka disusun semula untuk menggabungkan Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah Luar Bandar Melaka Tengah. Oleh itu, kawasan pentadbiran diperluas dari 4.2 batu persegi hingga 117 batu persegi (303 km persegi) dan dikenali sebagai Majlis Perbandaran Melaka Tengah. [Warta - 406 bertarikh 18 Disember 1980] 

1987  -  Majlis Perbandaran Melaka Tengah telah dinamakan semula sebagai Majlis Perbandaran Melaka. [ Warta No.573 hari ke-17 Disember 1987 ]

1989  -  Pada 15 April,  Kerajaan Persekutuan memberikan status Bandaraya Bersejarah kepada Melaka dan justeru Majlis Perbandaran Melaka dikenali sebagai Majlis Perbandaran Melaka – Bandaraya Bersejarah Malaysia. [ Warta No.M.P.U.26 dikemaskini 14 September 1989 ]

1-  Pada 15 April lalu, Kerajaan Persekutuan memberikan status Bandaraya kepada Majlis Perbandaran Melaka, dan kini dikenali sebagai Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. [ Warta-M.P.U. 183 hari 1 Jun 2003 ]

2007 – Disenaraikan sebagai Bandar Warisan Dunia oleh Majlis Warisan Dunia, UNESSCO.

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 24 September 2021 - 3:27pm