Pledge

Ikrar MBMB

Bahawasanya kami berikrar untuk melaksanakan tugas-tugas kami berasaskan teras perkhidmatan seperti berikut:

1. Berpegang teguh kepada ajaran agama 

2. Berazam mencapai kecemerlangan

3. Meningkatkan semangat bekerjasama

4. Berkhidmat dengan penuh tertib dan kemesraan

5. Bekerja kearah kemakmuran bandaraya

 

 

Ikrar Integriti

Kami, anggota MBMB dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut:

1. Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah

2. Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan kepada amalan rasuah

3. Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang dan etika majlis

4. Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi jenayah rasuah

5. Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej anggota majlis 

6. Mematuhi sepenuhnya kod etika majlis dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas