Senarai Anugerah: Halaman 2 dari 6

Anugerah Sepanjang Tahun 2018 - 2020

Tahun Nama Anugerah Peringkat Kebangsaan/Negeri/ Jabatan
2020 5 Bintang Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) Tahun 2018 Kebangsaan
2020 Bandar Paling Bahagia Tahun 2019 Kebangsaan
2020 One Planet City Challenge (OPCC) National Winner 2019/2020 Kebangsaan
2020 Pengiktirafan Sustainabale Development Goals  (Sdg) Penyampaian Anugerah Sempena Malaysia Urban Forum (MUF) Kebangsaan
2020 Pencapaian Status Bandar Mampan Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia Melalui Murninets 2.0 Kebangsaan
2020 Certificate Of Appreciation For Participating All About Sdgs Campaigan In 2019 Kebangsaan
2020 Anugerah Gold Class 2 Award Kebangsaan
2020 Tempat Keempat Pertandingan Pengumpulan Buangan Elektrikal & Elektronik (E-Waste) Peringkat PBT Negeri
2019 Sijil Asean Clean Tourist City Standard Antarabangsa
2019 Award Of Merit Public Service Innovation Awards 2019 Antarabangsa
2019 Bronze Award Public Service Innovation Awards 2019 Kebangsaan
2019 Award Of Merit Public Service Innovation Awards 2019 Antarabangsa
2019 Silver Award Public Service Innovation Awards 2019 Kebangsaan
2019 Certificate Of Appreciation Malaysia Technology Expo 2019 Kebangsaan
2019 Anugerah Khas Zakat Melaka Bagi Majikan Tahun 2018 Negeri
2019 Sijil Penghargaan Di Atas Penglibatan Aktif Dalam Pengurusan Aduan Negeri Melaka Bagi Tahun 2018 Negeri
2019 Gold Award Defence, Security And Sustainability Exhibition Kebangsaan
2019 Certificate Of Appreciation Malaysia Technology Expo 2019 Antarabangsa
2019 Sijil ISO 9001:2015 Kebangsaan
2019 Gold Award Innovation Marketplace @ IGEM 2019 Kebangsaan
2019 3rd Place State Innovation Award @ IGEM 2019 Kebangsaan
2019 Anugerah Emas Bagi Kategori Program Tanggungjawab Sosial Korporat Hijau Anugerah Hijau Negeri Melaka 2019 Negeri
2019 Anugerah Cemerlang Bagi Kategori Program Tanggungjawab Sosial Korporat Hijau Anugerah Hijau Negeri Melaka 2019 Negeri
2019 Anugerah Emas Kategori Inovasi Hijau Anugerah Hijau Negeri Melaka 2019 Negeri
2019 Anugerah Gangsa Bagi Kategori Projek Hijau Anugerah Hijau Negeri Melaka 2019 Negeri
2019 Anugerah Gangsa Bagi Kategori Pembudayaan Hijau Anugerah Hijau Negeri Melaka 2019 Negeri
2019 Kedua Pertandingan Taman Mini Melaka Sempena Floral Festival 2019 Negeri
2019 Sijil Penghargaan Atas Pencapaian Status Bandar Mampan Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia Melalui Murninets 2.0 Kebangsaan
2019 Sijil Penyertaan Atas Pencapaian Status Bandar Mampan Program Pengukuran Bandar Mampan Malaysia Melalui Murninets 2.1 Kebangsaan
2019 Sijil ISO 45001:2008 Kebangsaan
2018 Anugerah "One Planet City Challenge (OPCC) 2018" Oleh World Wide Fund For Nature (WWF) Antarabangsa