Unit Pusat Setempat (OSC)

LampiranSaiz
PDF icon Panduan Mengemukakan Permohoan Dari Peringkat Kelulusan Pelan Sehingga Pendepositan CCC694.57 KB
PDF icon Manual Permohonan (Model Baru OSC 3.0)10.67 MB
PDF icon Manual Agensi (Model Baru OSC 3.0)19.3 MB
PDF icon Borang Pengumpulan Data Teknikal156.26 KB
PDF icon Borang Pengesahan Keperluan TIA, HIA, Inventori Pokok dan EIA57.81 KB
PDF icon Borang Permohonan Kebenaran Merancang (Senarai Semak dan Borang A)631.02 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan Parit dan Pelan Bangunan.186.98 KB
PDF icon Borang Kerja Tanah (PK-JKJP-01-R1)286.29 KB
PDF icon Borang Jalan & Parit (PK-JKJP-02-R1)429.11 KB
PDF icon Borang Senarai Semak Notifikasi (Permulaan Kerja Binaan)481.88 KB
PDF icon Borang Senarai Semak Pemeriksaan Interim433.51 KB
PDF icon Borang Pemeriksaan Interim Untuk Agensi Teknikal249.85 KB
PDF icon Senarai Semakan Pemeriksaan Bahan-Bahan Paip Retikulasi21.38 KB
PDF icon Jadual Keenam [Subkaedah 10(1)], Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air90.26 KB
PDF icon Borang SAMB.Pgn.Prk.B/1 (Laporan Pemeriksaan Atas Bahan-bahan Keperluan Yang Digunakan Untuk Pemasangan Paip Retikulasi)77.09 KB
PDF icon Borang Senarai Semak Pemeriksaan Akhir454.86 KB
PDF icon Borang Pemeriksaan Akhir 1 Kepada Agensi Teknikal255.2 KB
PDF icon Borang Pemeriksaan Akhir 2 Kepada Agensi Teknikal261.46 KB
PDF icon Borang Sijil Penyiapan Dan Pematuhan (SPP/CCC) (PK-JKJP-04-R1)494.87 KB
PDF icon Borang Senarai Semakan Pemeriksaan Akhir Dan Pengeluaran CCC (SAMB)64.86 KB
PDF icon Carta Alir Proses Panduan Mengemukakan Pendepositan CCC Di Kaunter OSC268.57 KB
PDF icon Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Projek Perumahan dan Komersial Baru182.49 KB