Soal Selidik Perkhidmatan MBMB

 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam menilai keberkesanan MBMB dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti, MBMB sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan bagi mendapatkan respons serta pandangan dari warga bandaraya. Kerjasama anda meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang soal selidik ini amatlah dihargai. Terima kasih.