Kaji Selidik Bagi Tahap Kepuasan Perkhidmatan PBT Dan Indeks Kebahagiaan Pelaksanaan Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar/Luar Bandar Malaysia (Murninets 2.0) Tahun 2022

Dimaklumkan MBMB sedang melaksanakan kaji selidik bagi tahap kepuasan perkhidmatan PBT dan Indeks Kebahagiaan Pelaksanaan Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar/Luar Bandar Malaysia (Murninets 2.0) Tahun 2022 dalam kawasan MBMB.

Kerjasama semua pegawai dan anggota untuk mengambil bahagian dan mengisi Borang Kaji Selidik yang disertakan sebelum 28 Feb 2023 (Selasa).

Sekian. Terima kasih.

 

Klik pautan dibawah:

Kaji Selidik Bagi Tahap Kepuasan Perkhidmatan PBT Dan Indeks Kebahagiaan Pelaksanaan Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar/Luar Bandar Malaysia (Murninets 2.0) Tahun 2022 dalam kawasan MBMB