Majlis Pelancaran Dan Walk About YB Pengerusi Jawatankuasa Negeri Kerajaan Tempatan Dan Alam Sekitar Di Sungai Melaka Vintage Market, Bazar Kotalokal Dan Melaka Raya Uptown And Back Street Food Centre