List Of MBMB Awards

Anugerah - Anugerah yang pernah dimenangi

 

Awards 2021 - 2022

Year Awards Type National level / State / Department
2022 Johan (SPOP Advance) Kategori ICT - Penambahbaikan, Anugerah Inovasi Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2022 Negeri
2022 Johan (Sistem Pengesanan Pejalan Kaki Automatik SIPKA) Kategori Bukan ICT - Penciptaan Baru, Anugerah Inovasi Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2022 Negeri
2022 Naib Johan (MBMB Event/ SPAcE) Kategori Bukan ICT - Penciptaan Baru, Anugerah Inovasi Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2022 Negeri
2022 Tempat Ke-3 (QZEE Box) Kategori Bukan ICT - Penciptaan Baru Anugerah Inovasi Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2022 Negeri
2022 Sijil Penyertaan Anugerah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaaan Negara 2020/2021 Kebangsaan
2022 Diamond Recognition Bagi 4 Elemen: Tenaga, Air, Sisa Dan Kehijauan Kebangsaan
2022 Sijil Keanggotaan Sebagai Ahli Di Dalam Organization Of World Heritage Cities (OWHC) Tahun 2022 Antarabangsa
2022 Anugerah Khas Juri Negeri Melaka Tahun 2021 Bagi Projek Sistem Pejalan Kaki Automatik (SIPKA) Sempena Majlis Anugerah Projek/Program Terbaik Dan Anugerah Kajian Penilaian Outcome Terbaik Negeri Melaka Tahun 2021 Negeri
2022 Sijil Penyertaan Kajian Penilaian Outcome Terbaik Negeri Melaka Negeri
2021 Johan Pertandingan Anugerah Pasar Bersih Dan Selamat 2021 (Kategori Pasar Awam) Pasar Awam MBMB Negeri
2021 Sijil Penghargaan Tandas Awam Dataran Klebang Kategori Tandas Awam Pertandingan Kebersihan Dan Keceriaan Peringkat Negeri Melaka Tahun 2021 Negeri
2021 Tempat Ketiga Tandas Awam Padang Nyiru Kategori Tandas Awam Pertandingan Kebersihan Dan Keceriaan Peringkat Negeri Melaka Tahun 2021 Negeri
2021 Naib Johan Tandas Awam Jonker Walk Kategori Tandas Awam Pertandingan Kebersihan Dan Keceriaan Peringkat Negeri Melaka Tahun 2021 Negeri
2021 Johan Kategori Bangunan Kerajaan Pertandingan Kebersihan Dan Keceriaan Peringkat Negeri Melaka Tahun 2021 Negeri
2021 Bandaraya Mampan Dan Tersenarai Sebagai 10 Bandaraya Terbaik Bagi Kategori Bandaraya Di Malaysia Dan Tertinggi Bagi Negeri Melaka Dengan Pencapaian Indeks Kebahagian Adalah Sebanyak 91.97%

Kebangsaan

2021 Sijil Bersih Ketua Audit Negara Untuk Penyata Kewangan MBMB Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2019- 31 Disember 2020 (2019-2020

Kebangsaan

2021 Anugerah Gold Class 2 Award

Kebangsaan

2021 Winner Planning For Equitable And Inclusive Cities And Human Settlements ; Planning For The Climate Emergency - Pump Operation Monitoring System Antarabangsa
2021 Grand Winner Of Jean-Paul L'allier Prize For Heritage Of The Organization Of World Heritage Cities (OWHC) Antarabangsa
2021 Tempat Ke 11 Pertandingan Inovasi Mala 2020 Piala Inovasi YB Menteri Kpkt (Projek: Sistem Pemantauan Operasi Pam SPOP) Kebangsaan
2021 Tempat Ke 6 Pertandingan Inovasi Mala 2020 Piala Inovasi Yb Menteri Kpkt (Projek: Sistem Penjalan Kaki Automatik SIPKA) Kebangsaan
2021 Sijil Penghargaan Di Atas Sumbangan Peralatan PPE Untuk Keperluan Institut Penjara Negeri Melaka Bagi Pencegahan Penularan Wabak Covid-19 Negeri
2021 Sijil Penghargaan Kerana Telah Menjayakan Kursus Garis Panduan Kawalan Nyamuk Di Kawasan PBT Tahun 2021 Kebangsaan

Pages