MENU

 Tahun 2017 :-

Bil. Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1.  Bayaran Kompaun  1237 1119 1135 733 965 637 930 1801 785 426    
2.  Iklan Tender/ Sebutharga 42 31 32 7 18 11 27 47 21 10    
3.  Jawatan Kosong - - - - - 84 - - - -    
4.  Bayaran Cukai Taksiran Harta 684 1206 216 165 90 61 793 1059 184 71    
5.  Semakan Akaun Cukai  Taksiran 420 925 342 193 87 75 261 947 231 54    
6.  Semakan Lesen 11 - 3 - 9 9 16 11 19 9    
7.  Borang Muat Turun 23 - 66 12 20 57 27 37 24 7    
8.  Permohonan Lesen 1 - - 1 2 1 3 - 2 -    

 

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:17am