MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Cara Memohon Lesen

Bagaimana Mendapatkan Lesen

Lesen perniagaan boleh diperoleh di Jabatan Pelesenan dan Kesihatan MBMB yang merupakan pusat serenti lesen MBMB.

Tindakan yang perlu dibuat :

Dapatkan borang permohonan lesen secara percuma di Jabatan Pelesenan dan Kesihatan untuk mendapatkan lesen perniagaan.Anda dikehendaki mengisi borang terlebih dahulu.

Dokumen diperlukan adalah seperti berikut:

http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif Memorandum Pendaftaran Syarikat atau Sijil Pendaftaran Syarikat
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif 10 salinan pelan lokasi yang menunujukkan di mana perniagaan hendak dijalankan
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif 1 salinan surat Perjanjian atau kebenaran tuan bangunan (jika bukan bangunan sendiri)
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif 1 salinan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (C.F)/ Bil bayaran cukai harta/Geran hakmilik tanah
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif 10 keping gambar premis (pandangan hadapan) bersaiz 3R

 

Bagi Lesen Iklan anda dikehendaki mengisi borang PPKP2

Dokumen diperlukan adalah seperti berikut:

http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif Dua (2) salinan lakaran yang menunjukkan maklumat penuh iklan itu
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif Pelan lokasi yang menunjukkan tempat iklan hendak dipasang
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif Satu (1) salinan pendaftaran perniagaan untuk iklan pejabat atau salinan lesen perniagaan MBMB
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif Pelan struktur dengan perakuan seseorang akitek / jurutera struktur berdaftar yang mengesahkan bahawa struktur itu akan berada dalam keadaan tegap dan kukuh. (Bagi permohonan papan dinding dan "sky sign" sahaja)
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif Borang yang telah dipenuhkan hendaklah diserahkan ke Jabatan Pembangunan Dan Kawalan Perniagaan MBMB dengan disertakan bayaran proses sebanyak RM3.00 sahaja.
http://www.mbmb.gov.my/mbmb/khidmat/jpeg/R_hand.gif

Tempoh pemprosesan lesen adalah 25 hari sekiranya lengkap.

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 28 Januari 2020 - 8:59am