Ya
51% (204 undi)
Tidak
33% (134 undi)
16% (65 undi)
Total votes: 403
Thank you for voting.