Ya
50% (187 undi)
Tidak
32% (120 undi)
17% (65 undi)
Total votes: 372
Thank you for voting.