MENU

Pamplet Dan Risalah MBMB

1. Kemudahan-Kemudahan Kemasyarakatan, Kompleks Sukan dan Rekreasi  
2. Anda dan Cukai Taksiran Harta  
3. Permohonan Pindah Milik Premis dan Tuntutan Premis Kosong/ Roboh  
4. Perkhidmatan Sewaan Bunga  
5. Pelan Kerja Tanah, Jalan dan Parit serta Permohonan Kemudahan Awam  
6. Bagaimana Mendapatkan Kelulusan Pelan dan Sijil Kesempurnaan Menduduki Bangunan  
7. Ketahuilah Undang-Undang MBMB Supaya Tidak Dikompaun  
8. Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH)  

 

Pamplet Dan Risalah Tempat-Tempat Menarik

1. Menara Taming Sari
2. Melaka Duck Tours

 

Buletin MBMB

1. Buletin v1. 2016
Kemaskini Terakhir: Rabu, 17 Julai 2019 - 4:50pm