MENU
LampiranSaiz
Panduan Mengemukakan Permohoan Dari Peringkat Kelulusan Pelan Sehingga Pendepositan CCC694.57 KB
Manual Permohonan (Model Baru OSC 3.0)10.67 MB
Manual Agensi (Model Baru OSC 3.0)19.3 MB
Borang Pengumpulan Data Teknikal156.26 KB
Borang Pengesahan Keperluan TIA, HIA, Inventori Pokok dan EIA57.81 KB
Borang Permohonan Kebenaran Merancang (Senarai Semak dan Borang A)631.02 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan Parit dan Pelan Bangunan.186.98 KB
Borang Kerja Tanah (PK-JKJP-01-R1)286.29 KB
Borang Jalan & Parit (PK-JKJP-02-R1)429.11 KB
Borang Senarai Semak Notifikasi (Permulaan Kerja Binaan)481.88 KB
Borang Senarai Semak Pemeriksaan Interim433.51 KB
Borang Pemeriksaan Interim Untuk Agensi Teknikal249.85 KB
Senarai Semakan Pemeriksaan Bahan-Bahan Paip Retikulasi21.38 KB
Jadual Keenam [Subkaedah 10(1)], Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air90.26 KB
Borang SAMB.Pgn.Prk.B/1 (Laporan Pemeriksaan Atas Bahan-bahan Keperluan Yang Digunakan Untuk Pemasangan Paip Retikulasi)77.09 KB
Borang Senarai Semak Pemeriksaan Akhir454.86 KB
Borang Pemeriksaan Akhir 1 Kepada Agensi Teknikal255.2 KB
Borang Pemeriksaan Akhir 2 Kepada Agensi Teknikal261.46 KB
Borang Sijil Penyiapan Dan Pematuhan (SPP/CCC) (PK-JKJP-04-R1)494.87 KB
Borang Senarai Semakan Pemeriksaan Akhir Dan Pengeluaran CCC (SAMB)64.86 KB
Carta Alir Proses Panduan Mengemukakan Pendepositan CCC Di Kaunter OSC268.57 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Projek Perumahan dan Komersial Baru182.49 KB
Kemaskini Terakhir: Selasa, 26 Mei 2020 - 8:11pm