MENU

Adalah dimaklumkan bahawa mana-mana penggunaan tempat atau kawasan di dalam Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah bagi tujuan penggambaran, aktiviti dan program kerajaan, kecuali yang berunsur perniagaan, perlulah mendapatkan kelulusan bertulis daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Untuk tujuan itu, permohonan kepada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah secara bertulis dikehendaki :
 

            a.         Disertakan dokumen sokongan termasuk dokumen dokumen pengenalan diri atau syarikat
                        seperti ssm, pelan atau gambar lokasi / lantai dan isi kandungan program / aktiviti dan
                        lain-lain dokumen yang difikirkan perlu.

            b.         Dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum tarikh program.

            c.         Permohonan bertulis dengan cara datang sendiri. permohonan melalui emel, faks dan telefon tidak akan dilayan.

 

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi talian 06-2859714/9718 di Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Antarabangsa.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 March 2019 - 12:44pm