MENU

 

BIL.

TAJUK TENDER

NO. RUJUKAN

KATEGORI PEROLEHAN

NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER

HARGA TAWARAN (RM)

TEMPOH KERJA

1.

CADANGAN PERLANTIKAN JURUKUR PANEL MBMB BAGI KERJA-KERJA UKUR BAGI MENAIKTARAF CERUN DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MBMB

JK 1

T 2/2021

PERKHIDMATAN

JURUKUR PRESTIJ

RM250,000.00

12 BULAN

2.

CADANGAN PERLANTIKAN JURUKUR PANEL MBMB BAGI KERJA-KERJA UKUR BAGI MENAIKTARAF PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIAN MBMB

JK 2
T 2/2021

PERKHIDMATAN

PROMAP SURVEY CONSULTANTS

RM250,000.00

12 BULAN

3.

CADANGAN PERLANTIKAN JURUKUR PANEL MBMB BAGI KERJA-KERJA UKUR BAGI MENAIKTARAF PEMBANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MBMB

JK 3
T 2/2021

PERKHIDMATAN

JURUUKUR FAKARUDIN

RM250,000.00

12 BULAN

Kemaskini Terakhir: Isnin, 12 April 2021 - 2:33am