MENU

JABATAN PELESENAN DAN PEMBANGUNAN  PERNIAGAAN

i) Lesen Premis Perniagaan

30 Minit

ii) Lesen Iklan

30 Minit

iii) Lesen Premis Perniagaan (Tidak Berisiko Tinggi)

30 Minit

iv) Lesen Iklan (Tidak Berisiko Tinggi)

30 Minit

 

JABATAN PERANCANG

i) Ulasan Pelan Pecah Sempadan

28 Hari

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

i) Pelan Sambungan dan Ubah Suai Rumah Teres

24 Jam

ii) Pelan Sambungan dan Ubah Suai Bangunan Biasa

14 Hari

iii) Pelan Bangunan Sesebuah

21 Hari

iv) Ulasan Pelan Projek Perumahan dan Komersil

14 Hari

 

JABATAN KEJURUTERAAN

i) Pelan Lampu Awam

14 Hari

ii) Pelan Kerja Tanah

14 Hari

Iii) Pelan Jalan dan Parit

60 Hari

 

JABATAN LANDSKAP

i) Pelan Landskap

5 Hari

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

i) Maklumbalas Aduan Pelanggan

2 Hari

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

i) Permohonan Pindah Milik Premis

10 Hari

Kemaskini Terakhir: Selasa, 22 Januari 2019 - 10:36am