MENU

JABATAN PELESENAN DAN PEMBANGUNAN  PERNIAGAAN

i) Lesen Premis Perniagaan

1 Hari

ii) Lesen Iklan

1 Hari

iii) Lesen Premis Perniagaan (Tidak Berisiko Tinggi)

1 Hari

iv) Lesen Iklan (Tidak Berisiko Tinggi)

1 Hari

 

JABATAN PERANCANG

i) Ulasan Pelan Pecah Sempadan

28 Hari

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

i) Pelan Sambungan dan Ubah Suai Rumah Teres

1 Hari

ii) Pelan Sambungan dan Ubah Suai Bangunan Biasa

14 Hari

iii) Pelan Bangunan Sesebuah

21 Hari

iv) Ulasan Pelan Projek Perumahan dan Komersil

14 Hari

 

JABATAN KEJURUTERAAN

i) Pelan Lampu Awam

14 Hari

ii) Pelan Kerja Tanah

14 Hari

Iii) Pelan Jalan dan Parit

60 Hari

 

JABATAN LANDSKAP

i) Pelan Landskap

5 Hari

 

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

i) Maklumbalas Aduan Pelanggan

2 Hari

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

i) Permohonan Pindah Milik Premis

10 Hari

Kemaskini Terakhir: Khamis, 1 Oktober 2020 - 10:26am