MENU

JABATAN KEWANGAN

Pembayaran Bil Dan Tuntutan Diselesaikan Dari Tarikh Terimaan Dokumen Yang Lengkap Dan Sempurna

14 Hari

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Permohonan Pindah Milik/ Tukar Nama Premis

10 Hari

 

JABATAN PENGURUSAN KORPORAT DAN KOMUNITI

Maklumbalas Aduan Pelanggan

2 Hari

 

JABATAN PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

i) Memproses Permohonan Lesen Perniagaan/ Iklan

1 Hari

ii) Memproses Permohonan Penyewaan Gerai/ Ruang Niaga

30 Hari

 

JABATAN PERANCANG

i) Ulasan Teknikal Untuk Permohonan Kebenaran Merancang (Borang A1)

14 Hari

ii) Ulasan Teknikal Untuk Permohonan Tukar Syarat Tanah, Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan Tanah Dan Penyerahan Balik Pembermilikan Semula

28 Hari

ii) Kelulusan Kebenaran Merancang (Pengesahan Pelan Dan Syarat Surat Kelulusan Borang C1)

14 Hari

 

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

i) Pemprosesan Pelan Tambahan dan Ubahsuai Kediaman Jenis Teres

3 Hari

ii) Pemprosesan Pelan Tambahan dan Ubahsuai Bangunan Biasa

14 Hari

iii) Pemprosesan Pelan Bangunan Sesebuah

21 Hari

iv) Ulasan Pelan Projek Perumahan Dan Komersil

14 Hari

v) Lain-Lain Proses (Permit Sementara / Lanjut Tempoh / Pelan Pindaan / Tukar Syarat Bangunan / Kelulusan Membaiki / Sokongan Lesen Untuk Kawasan Konservasi)

21 Hari

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Menerima Dan Memproses Semua Permohonan Cadangan Pemajuan Yang Diterima Dan Diselesaikan Sehingga Mendapat Keputusan Jawatankuasa Osc Mengikut Tempoh Yang Telah Ditetapkan :

A) Permohonan Kebenaran Merancang :

i) Kecil

42-98 Hari

ii) Sederhana

57-99 Hari

iii) Besar : Jenis A

300 Hari

iv) Besar : Jenis B

71-115 Hari

B ) Permohonan Pelan Bangunan

50-92 Hari

C) Permohonan Pelan Jalan Dan Parit

50-92 Hari

D) Permohonan Pelan Landskap

42-98 Hari

E) Permohonan Serentak (Kombinasi Permohonan) :
i) Kecil

42-98 Hari

ii) Sederhana

57-99 Hari

iii) Besar : Jenis A

300 Hari

iv) Besar : Jenis B

71-115 Hari

Menyelaras Dan Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (Osc) Dalam Tempoh Setahun

24 Kali

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 24 September 2021 - 3:27pm