MENU

JABATAN PELESENAN

i) Lesen Premis Perniagaan

2 minggu

ii) Lesen Iklan

2 minggu

iii) Lesen Premis Perniagaan (Tidak Berisiko Tinggi)

7 hari

iv) Lesen Iklan (Tidak Berisiko Tinggi)

7 hari

JABATAN PERANCANG

i) Ulasan Pelan Pecah Sempadan

4 minggu

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

i) Pelan Sambungan dan Ubah Suai Rumah Teres

24 jam

ii) Pelan Sambungan dan Ubah Suai Bangunan Biasa

14 hari

iii) Pelan Bangunan Sesebuah

21 hari

iv) Ulasan Pelan Projek Perumahan dan Komersil

14 hari

JABATAN KEJURUTERAAN DAN ALAM SEKITAR

i) Pelan Lampu Awam

14 hari

ii) Pelan Kerja Tanah

2 hari

Iii) Pelan Jalan dan Parit

8 minggu

JABATAN PENGINDAHAN BANDAR

i) Pelan Landskap

5 hari

JABATAN PENGURUSAN PREMIS PERNIAGAAN & KHIDMAT PELANGGAN

i) Maklumbalas Aduan Pelanggan

2 hari

JABATAN PENILAIAN HARTA

i) Permohonan Pindah Milik Premis

10 hari

Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 Julai 2018 - 9:27am