MENU

Visi

  • MBMB ke arah bandaraya kosmopolitan bertaraf dunia. 

 

Misi

  • Membangunkan bandaraya maju dan mampan berteraskan teknologi hijau dengan pelan pembangunan yang terancang, pengurusan projek yang sistematik dan penyediaan infrastruktur yang efisen. 
  • Membudayakan sistem tadbir urus korporat yang cekap dan berintegriti dengan perlaksanaan peraturan, penggemblengan sumber secara efektif serta pengamalan persekitaran yang kondusif.
  • Memperkayakan budaya dan warisan dunia melalui pelaksanaan kajian, dokumentasi, pemuliharaan, promosi serta aktiviti pendidikan yang berterusan dan berkesan.
Kemaskini Terakhir: Isnin, 20 Mei 2019 - 11:43am