MENU

OBJEKTIF JPP-MBMB

 • Meningkatkan hubungan baik antara MBMB dengan komuniti setempat
 • Meningkatkan kehidupan kejiranan yang harmoni menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan keselamatan
 • Selaras dengan Pekeliling Ketua Setiausaha KPKT Bil.2/2008
 • Meningkatkan imej MBMB sebagai sebuah PBT yang bertanggungjawab, komited dan harmonis dengan warganya

 

FUNGSI JPP-MBMB

 • 'Platform' untuk menyampaikan segala dasar PBT dan Kerajaan Negeri kepada penduduk
 • Melaksanakan aktiviti-aktiviti masyarakat yang menjurus kepada mengeratkan silaturrahim dan persekitaran yang selamat kepada komuniti
 • Meningkatkan kesedaran, tanggungjawab serta menggembling tenaga dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kebersihan, keceriaan dan kesihatan kawasan persekitaran
 • Melaksanakan tanggungjawab sosial yang Iain selaras dengan Slogan 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

 

MISI JPP-MBMB

"Memberikan perkhidmatan dalam aspek kemasyarakatan yang berkualiti tinggi untuk warga Bandaraya"

 

SKOP AKTIVITI

Kemasyarakatan:

 • Program Anak Angkat IPTA/ IPTS
 • Kelas Tuisyen oleh IPTA/ IPTS secara percuma
 • Program Kesihatan
 • Program Keagamaan Rumah ke Rumah

Kejiranan:

 • Mempunyai data terperinci mengenai penduduk setempat Hari Keluarga Zon

Keselamatan:

 • Jiran Lestari (neighbourhood watch)
 • Papan tanda pamer no. telefon Balai Polis berdekatan
 • Wujud talian bebas tol yang berpaut kepada no. telefon bimbit Pengerusi & Liason Officer

Kesedaran Awam:

 • Jualan barang terpakai - Car Boot Sale
 • Baja Kompos (Efficient Micro-organisme)
 • Program Kitar Semula
 • Program Kekeluargaan

 

Senarai Pengerusi Zon MBMB

Kemaskini Terakhir: Selasa, 28 September 2021 - 1:56pm