Kadar Kompaun

   
Setiap kesalahan di bawah Akta, boleh dikompaun maksima sehingga RM500.00
Bagi kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil boleh dikompaun maksima RM250.00
Atau jika kesalahan dilakukan berkait di antara Akta dan Undang-Undang Kecil nilai kompaun boleh digabungkan sehingga RM750.00
 

Cadangan Kadar Baru Tawaran Kompaun
 

 1.

 Undang-Undang Kecil Gudang
Tanpa Lesen - RM 200.00

 2.

 Pengendalian Makanan
Pelanggaran Syarat Lesen- RM 150.00

 3.

 Rumah Urut
Tanpa Lesen - RM 200.00

 4.

 Undang-Undang Kecil Pasar
Tanpa Lesen - RM 200.00
Tanpa Lesen (Swasta) - RM 150.00
Tanpa Lesen (Penjaja Dalam Pasar) - RM 150.00
Kekotoran Rumah/Kedai - RM 150.00
Halangan Pasar - RM 150.00
Penjaja Pasar Malam - RM 150.00
Pasar Borong sahaja - RM 200.00

 5.

 Undang - Undang Kecil Taman
Kereta (Undang-Undang Kecil 7) - RM 100.00
Motosikal - RM 80.00
(Pemindahan) - RM 100.00
Basikal - RM 10.00
Binatang:
  - Lembu (seekor) -RM 200.00
- Kambing dan Lain - Lain (seekor) - RM 150.00
- Kenderaan Berat - RM 150.00

 6.

 Undang - Undang Kecil Iklan
Tanpa Lesen
  - Berlampu & Tanpa Lampu - RM 150.00
 7.
 Kebersihan Awam
Tidak menggunakan karung plastik / Tiada Tong Sampah (Rumah/Kedai) - RM 150.00
Pembuangan:
  - Sampah Tred - RM 150.00
- Lain-Lain Sampah - RM 150.00
 8.  Kedai Gunting Rambut
Tanpa Lesen - RM 200.00
Kekotoran Perkakasan - RM 150.00
 9.  Stor Dan Kerja Kayu
Tanpa Lesen:
  - Kilang Kayu - RM 250.00
- Stor Kayu - RM 200.00
- Yad Kayu - RM 200.00
- Bengkel Tukang Kayu - RM 200.00
- Jualan Perabot - RM 200.00
- Industri Kecil - RM 200.00
 10.  Letak Kereta Persendirian
Tanpa Lesen - RM 250.00
Kebersihan - RM 150.00
Halangan - RM 150.00
Pemindahan - Rm 150.00
 11.  Anjing
Tanpa Lesen (seekor) - RM 50.00
 12.  Tred Perniagaan Dan Perindustrian
Tanpa Lesen (Bengkel) - RM 200.00
Tanpa Lesen (Kedai Runcit) - RM 150.00
Tanpa Lesen (Kilang) - RM 250.00
Tanpa Lesen (Snooker) - RM 200.00
Kebersihan - RM 150.00
Pusat Hiburan - RM 200.00
Gerai Dalam Kedai - RM 150.00
Tred yang lain - RM 200.00
 13.  Kawalan & Penyeliaan Tempat -Tempat
 Makanan
Tanpa Lesen - RM 150.00
Kekotoran - RM 150.00
Tiada Apron & Penutup Kepala - RM 150.00
Restoran - RM 200.00
Suntikan - RM 150.00
 14. Ternakan Ayam-Itik
Tanpa Lesen:
  - Ladang Ternakan - RM 250.00
- Kecil-Kecilan (50 ekor ke bawah) - RM 150.00
- 51 - 150 ekor - RM 150.00
- 151- 250 ekor - RM 200.00
 15.  Penjaja/Warung
Tanpa Lesen (Kawasan Bandar) - RM 150.00
Menjaja Dalam Kawasan Larangan - RM 150.00
Penjaja Bergerak Tinggal Tetap - RM 150.00
Daging Babi - RM 250.00
 16.  Lembu/ Kerbau
Undang- Undang Kecil 8:
  - Lembu/Kerbau (seekor) - RM 250.00
- Kambing dan Lain - Lain (seekor) - RM 150.00
- Tanpa Lesen - RM 200.00
- Penjagaan sehari (seekor) - RM 10.00
 17.  Semua Jenis Kesalahan
Tidak Pamer Lesen - RM 100.00
 18.  Kekotoran (Sek. 47) Akta 133
Premis Kediaman - RM 150.00
Premis Kedai - RM 150.00
Gerai - RM 150.00
Kilang - RM 200.00
Kekotoran sekitar tapak pembinaan perumahan (47 (2) (a)) - RM 250.00
Habuk, serpihan dari bahan-bahan binaan (47 (2) (b)) - RM 200.00
Perseorangan - RM 50.00
Lori Tanah - RM 250.00
Tandas - RM 150.00
Bengkel - RM 150.00
 19.  Halangan (Sek. 46) Akta 133
Kedai - RM 200.00
Penjaja (Kawasan Bandar) - RM 150.00
Kereta - RM 100.00
Motosikal - RM 80.00
  - Pemindahan - RM 100.00
- Van & Lori Kecil - RM 100.00
- Lori Besar - RM 150.00
 20.  Pemindahan (Sek.46 (3) (a))
Penjaja dan Halangan - RM 500.00
Motosikal - RM 100.00
Basikal - RM 10.00
 21.  Rumah Tumpangan
Tanpa Lesen - RM 200.00
 22.  Korek Jalan
RM 200.00
 23.  Sambungan Rumah
RM 200.00
 24.  Merosakkan Permainan Kanak-kanak
RM 200.00