MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

 

 

 

OBJEKTIF KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

 

  1. Kearah mencapai pematuhan 100% terhadap semua perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diterimapakai
  2. Kearah mencapai kemalangan sifar (zero accident)
No Keterangan Pencapaian Semasa Matlamat/ Target
1 Kearah mencapai pematuhan 100% terhadap semua perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diterimapakai 96% 100%
2 Kearah mencapai kemalangan sifar (zero accident) 6 kes 0
Last Updated: Thursday, 16 January 2020 - 10:24am