MENU

Stadium Tun Fatimah

Bukan Sukan
8.00 pagi - 6.00 petang RM 200.00 / sesi
2.00 petang - 7.00 malam RM 200.00 / sesi
Caj kebersihan + RM 100.00
8.00 pagi - 7.00 malam RM 600.00 / sesi
Caj kebersihan + RM 50.00

 

Sukan  
8.00 pagi - 1.00 petang RM 200.00 / sesi
2.00 petang - 7.00 malam RM 200.00 / sesi
Caj kebersihan (melibatkan penonton) + RM 100.00
Caj penempatan A-Board + RM 25.00
8.00 pagi - 7.00 malam RM 600.00 / sesi
Caj kebersihan (melibatkan penonton) + RM 100.00
Caj penempatan A-Board + RM 25.00
Last Updated: Tuesday, 22 January 2019 - 10:36am