MENU

OBJEKTIF JPP-MBMB

  • Meningkatkan hubungan baik antara MBMB dengan komuniti setempat
  • Meningkatkan kehidupan kejiranan yang harmoni menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan keselamatan
  • Selaras dengan Pekeliling Ketua Setiausaha KPKT Bil.2/2008
  • Meningkatkan imej MBMB sebagai sebuah PBT yang bertanggungjawab, komited dan harmonis dengan warganya

 

FUNGSI JPP-MBMB

  • 'Platform' untuk menyampaikan segala dasar PBT dan Kerajaan Negeri kepada penduduk
  • Melaksanakan aktiviti-aktiviti masyarakat yang menjurus kepada mengeratkan silaturrahim dan persekitaran yang selamat kepada komuniti
  • Meningkatkan kesedaran, tanggungjawab serta menggembling tenaga dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kebersihan, keceriaan dan kesihatan kawasan persekitaran
  • Melaksanakan tanggungjawab sosial yang Iain selaras dengan Slogan 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

 

MISI JPP-MBMB

"Memberikan perkhidmatan dalam aspek kemasyarakatan yang berkualiti tinggi untuk warga Bandaraya"

 

Last Updated: Tuesday, 28 September 2021 - 1:56pm