MENU

Mayor Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
Datuk Zainal bin Hj. Abu Datuk Bandar 06-2859702 06-2324346 db@mbmb.gov.my
Nurul Asyikin binti Ali Setiausaha Pejabat 06-2859700 06-2324346 nurul@mbmb.gov.my
Noordhalina binti Dahalan Pen. Pegawai Tadbir 06-2859700 06-2324346 dhalina22@yahoo.com
Secretary Office
Photo Name Designation Tel Fax Email
Tuan Sulaiman bin Atan Setiausaha Bandaraya 06-2859758 06-2316084 su@mbmb.gov.my
Datin Juraini binti Sidek Setiausaha Pejabat 06-2859700 06-2316084 juraini@mbmb.gov.my
Department of Engineering
Photo Name Designation Tel Fax Email
Hj. Abdul Halim bin Hj. Mat Penolong Jurutera (Pengurusan Lalulintas) 06-2859700
Siti Nurizan binti Jeni Penolong Jurutera (Kerja Tanah/Jalan & Parit) 06-2859700 nurizan9834@gmail.com
Mohd Idham bin Ismail Penolong Jurutera (Ukur Bahan 1) 06-2859700 walve_86@yahoo.com
Zailieza binti Zainal Penolong Pengarah Kejuruteraan (Jalan & Saliran Bandar) 06-2859700 zailieza@mbmb.gov.my
Norliah binti Abd. Ghani Pembantu Tadbir Kanan (Tertinggi) 06-2859700 norliahg@mbmb.gov.my
Last Updated: Tuesday, 1 December 2020 - 2:58pm