TELUS - Sentiasa bersikap positif dan terbuka dengan menwujudkan prosedur kerja & melaksanakan tindakan yang telus, lengkap serta menyelesaikan kerja mengikut masa yang ditetapkan
 

AMANAH - Menjalankan tugas dengan penuh komitmen, dedikasi dan rasa tanggungjawab selaras dengan aku janji yang telah diikrarkan
 

INTERGRITI - Melaksanakan amanah dan kuasa yang diberikan dengan jujur dan saksama.Berkhidmat dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab serta sempurna dan utuh.
 

AKAUNTABILITI - Mempunyai rasa tanggungjawab dan akauntabiliti di dalam segala tindakan & kelakuan
 

BERDISIPLIN - Sentiasa mengawal diri & perilaku berlandaskan peraturan, prinsip & nilai-nilai murni.Melaksanakan tugas & tanggungjawab dengan tekun & taat tanpa penyeliaan yang rapi dan sentiasa menjaga imej diri,organisasi, perkhidmatan & negara.
 

SEMANGAT BERPASUKAN - Mempunyai semangat kekitaan, berkerjasama, bertolak ansur dan sifat setia kawan dan muafakat yang tinggi untuk mencapai misi dan visi organisasi.

 

Kembali